Hialuronidaza - rozpuszczenie kwasu hialuronowego

HIALURONIDAZA

Hialuronidaza pochodzi z grupy enzymów i posiada zdolność do depolimeryzacji – rozkładu cząsteczek np. kwasu hialuronowego.

Dzieje się tak dzięki przerwaniu wiązań chemicznych, co bezpośrednio skutkuje rozpadem cząsteczek hialuronianu oraz przyspieszeniu jego biodegradacji.

Ma również działanie ułatwiające rozprzestrzenienie się oraz zwiększenie wchłaniania obcych substancji w organizmie człowieka.

Hialuronidaza jest wytwarzana za pomocą niektórych komórek ludzkiego ciała, również tych bakteryjnych. Znajduje się także w jadzie owadów (os, szerszeni, pszczół) oraz białku bydlęcym.

Hialuronidaza stanowi jeden z głównych alergenów jadu pszczelego. Znajduje ona ogromne zastosowanie w medycynie estetycznej.

 

Przebieg zabiegu hialuronidazy

Zawsze przed zabiegiem wykonuje próbę uczuleniową na Hialuronidaze. W okolicę przedramienia aplikowana jest niewielka ilość hialuronidazy. Następnie miejsce to poddawane jest obserwacji, czy nie występuje żadna niepożądana reakcja alergiczna. Jeżeli nie dzieje się nic złego, po upływie 15 – 30 minut można przystąpić do rozpuszczania kwasu hialuronowego.

Aplikacja przebiega w miejscu, w którym wstrzyknięty był uprzednio wypełniacz – np. usta, okolice nosa oraz policzki. Niewielka ilość tej substancji jest podawana bezpośrednio do grudki powstałej po podaniu kwasu hialuronowego.

Czasem po aplikacji enzymu mogą wystąpić niewielkie obrzęki lub siniaki, które bardzo szybko znikają. Niektórzy pacjenci reagują na zastosowanie hialuronidazy miejscową reakcją zapalną skóry, świądem, pokrzywką lub zapaleniem mikronaczyń. Pierwsze efekty uwidaczniają się po upływie 72 godzin – tyle trwa czas działania hialuronidazy.

 

Wskazania

Główne wskazania do przeprowadzenia hialuronidazy w medycynie estetycznej dotyczą przede wszystkim powikłań po podaniu kwasu hialuronowego lub rozpuszczenia niewłaściwie dobranego wypełniacza. Jest on również zalecany w przypadku:

 • Zagrażającej martwicy skóry i tkanki podskórnej spowodowanej podaniem kwasu hialuronowego,
 • Migracji kwasu hialuronowego
 • Gwałtownej reakcji alergicznej,
 • Wystąpieniu ziarniniaków,
 • Asymetrii,
 • Wystąpienia nietolerancji organizmu na podany wcześniej kwas hialuronowy,
 • Podania nadmiernej ilości wypełniacza z kwasem hialuronowym,
 • Utrzymującego się obrzęku w wyniku zatrzymania wody w miejscu aplikacji wypełniacza,
 • Pojawienia się grudek oraz nierówności spowodowanych zbyt płytkim, wcześniejszym podaniem kwasu hialuronowego.

 

Przeciwwskazania

Aplikacja enzymu hialuronidazy nie jest zawsze możliwa.

Przeciwwskazaniami do wykonania zabiegu są m.in.:

 • Uczulenie na jad owadów (pszczoły, osy, szerszenia) lub na białko bydlęce oraz owcze,
 • Uszkodzenia lub owrzodzenia powierzchni skóry w miejscach poddawanych zabiegowi,
 • Infekcje grzybicze, wirusowe i bakteryjne.

 

Efekty

 • Przez 6 pierwszych godzin po zabiegu nie należy dotykać obszarów, których dotyczył zabieg.
 • W przeciągu 72 godzin od jego przeprowadzenia nie zaleca się natomiast masowania, tarcia oraz pocierania obszarów poddanych zabiegowi. Hialuronidaza działa praktycznie natychmiastowo.
 • Pełny efekt zabiegu uwidacznia się po 72 godzinach.
 • Enzym hialuronidazy rozpuszcza zarówno kwas hialuronowy w postaci wypełniacza, jak i własny – naturalny kwas hialuronowy obecny w skórze. Proces ten trwa do 3 tygodni, po czym następuje stopniowa odbudowa ubytku.
 • Widoczna poprawa kondycji skóry występuje zazwyczaj od 24 godzin do 7 dni po aplikacji enzymu. Organizm powinien wydalić i metabolizować hialuronidazę w ciągu tygodnia od zabiegu.

 

Do osiągnięcia zadowalającego efektu powinien wystarczyć jeden przeprowadzony zabieg. W niektórych przypadkach można go powtórzyć. Po upływie 72 godzin od zabiegu ocenia się uzyskane efekty. Po tym czasie może podjąć decyzję o ponownym zastosowaniu enzymu. Zabieg ten przeprowadza się nawet po upływie kilku miesięcy od podania wypełniacza w postaci kwasu hialuronowego. W takim przypadku należy jednak liczyć się z dużo mniejszą skutecznością zabiegu.